دبیرستان پسرانه خاتم الانبیا(ص) دوره اول سامانه ثبت نام

انجمن اولیا و مربیان

اعضای انجمن در اولین جلسه عمومی انجمن اولیا و مربیان و با رأی مستقیم اولیا به مدت یک سال تحصیلی انتخاب می شوند و در جلسات دبیرستان که در جلسه دوم مشخص می شوند شرکت کرده و در زمینه های آموزشی و پرورشی و غیره یار و مددکار مدرسه خواهند بود .

اعضا انجمن اولیا و مربیان